© r e t m e t r o . n l | Disclaimer | Contact

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Deze redactie van deze website, genaamd 'metrorijtuig 5111' spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin deze website als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan 'metrorijtuig 5111' niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De redactie van de website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Ook is deze website op geen enkele wijze verbonden aan het Rotterdams Vervoersbedrijf RET.

Deze website bevat de mogelijkheid om zowel door Retmetro.nl ontwikkelde software te downloaden. Retmetro.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Retmetro.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van 'metrorijtuig 5111'. 'Metrorijtuig 5111' is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 'Metrorijtuig 5111' geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het verspreiden van afbeeldingen, afkomstig van deze website, naar anderen online-bronnen is niet toegestaan. Het behouden van afbeelding voor eigen gebruik is wel toegestaan. Het kopieren van nieuwsonderwerpen en/of andere tekst van deze websitel naar andere websites of online-bronnen is niet toegestaan. Het behouden van tekst voor eigen gebruik is wel toegestaan. Op de lay-out van deze website berust copyright en kwam tot stand door de samenwerking tussen 'metrorijtuig 5111' en 'retmetro.nl'.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@metro5111.nl.