© r e t m e t r o . n l | Disclaimer | Contact

ATB-installatie gedemonteerd...

In zowel de A- als B-cabine van het type M bevond zich een heuse handrem. Een stangenstelsel en een kabel liepen naar de draaistellen. Op het linkerpaneel in de bedieningstafel bevindt zich de signaleringslamp LS2 "handremmen aan". Wanneer deze gele lamp brandt is de handrem aangetrokken en volgt er geen rijvoorwaarde. In de simulatie dient dit opgelijke wijze te functioneren en derhalve is er een grote microswitch met rol geplaatst op het stangenstelsel van de handrem. Deze microswitch (zie foto) geeft een signaal af aan de eerste PLC wanneer de handrem aangetrokken is.

De relais, lampjes en de PLC's werken allen op 24V gelijkspanning. Om gegarandeerd te zijn van een goed gestabiliseerde spanning is gekozen voor een geschakelde voeding welke gemonteerd gaat worden op een DIN-rail naast de PLC's.

Geen enkel onderdeel van de bestaande ATB-electronica en relais bleek bruikbaar in het nieuwe concept. Na goed overleg met alle medewerkers is besloten de gehele ATB-installatie te verwijderen. Het enige dat resteert is de klemmenstrook onder in de kast.  Vanaf deze strook lopen de draden naar de diverse lampjes van de ATB-signalering. Door de PLC's dicht bij deze strook te plaatsen volstaat een korte bekabeling voor het ATB gedeelte. Inmiddels zijn ook alle elektrische leidingen naar de bedieningspanelen getest en de resultaten waren positief.

Zoals op onderstaande foto te zien is, bleef na de demontage alleen de witte aansluitstrook en het verwarmingselement aanwezig. Dit verwarmingselement diende destijds voor het op temperatuur houden van de ATB-installatie.